Északi középhegységi
szállások

A nap letette arany-koronáját, s tüzet rakott a Mátra tetején.
Ott piheni ki égi fáradalmát az erdős Mátra kéklő közepén.
A lomb nem mozdul. A fűszál is áll. Kertemben ér az estéli homály.
Alant a völgyben csöndbe halt a lárma. Érzem az álmot, mint száll fűre fára.
S tengerként árad, nő a lágy homály. Fölötte csak az Esti-csillag áll.
Az tartja az ég barna fátyolát, a földnek éji árnyéksátorát...
(Gárdonyi Géza: Április végén)