Alföldi szállások

Mit nekem te zordon Kárpátoknak Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem szeretlek, S képzetem hegyvölgyedet nem járja.
Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom;
Börtönéből szabadúlt sas lelkem, Ha a rónák végtelenjét látom.
Felröpűlök ekkor gondolatban Túl a földön felhők közelébe,
S mosolyogva néz rám a Dunától A Tiszáig nyúló róna képe...
(Petőfi Sándor - Az Alföld)